Clone:
A2F10
Type of antibody:
Primary antibodies
Isotype:
rat IgG2aκ
Applications:
FC
Alternative names:
FLT3, FLK-2, Ly72, wmfl, Flt3/Flk2, STK-1