Clone:
Avas12
Type of antibody:
Primary antibodies
Isotype:
rat IgG2aκ
Applications:
FC
Alternative names:
KDR, Flk-1, Flk1, Krd-1, Ly73, VEGFR2, sVEGFR-2